Floreokids Oegstgeest Beleid

Pedagogisch beleid

Wij werken met een pedagogisch beleid. In het algemeen pedagogisch beleidsplan staat omschreven op welke wijze wij invulling geven aan de (motorische en emotionele) ontwikkeling van de kinderen en de sociale vaardigheden. Daarnaast hebben wij per locatie ook een pedagogisch werkplan waarin staat vermeld hoe de groepen zijn samengesteld en hoe het dagprogramma van de kinderen er concreet uitziet. Beiden stukken liggen ter inzage op onze locaties, maar zijn ook te vinden in uw persoonlijke inlog.

Communicatie met kinderen

Binnen onze opvang is communicatie met kinderen erg belangrijk. Niet alleen om duidelijk te maken wat je van elkaar verwacht, maar ook om de kinderen te leren hoe je kunt communiceren. Binnen Floreokids Oegstgeest werken wij met de Gordon methode: De Gordon methode heeft als uitgangspunt gelijkwaardigheid in relaties. Het streeft naar een evenwicht tussen zorg voor jezelf en zorg voor de ander. Het opkomen voor eigen wensen en belangen gaat gepaard met het rekening houden met de wensen en belangen van anderen.

Zoals het bovenstaande al zegt, laat je, door te communiceren via de Gordon methode, anderen in hun waarde. Dit geldt ook voor de communicatie met kinderen. De groepsleiding luistert serieus naar de wensen en opmerkingen van de kinderen en gaan hier met hen over in gesprek. Kinderen krijgen altijd duidelijke argumenten te horen waarom er bepaalde keuzes worden gemaakt en worden gestimuleerd om zelf uit te leggen waarom ze iets wel of niet willen. Zo leren zij zichzelf steeds beter uiten. De Gordon methode is altijd inzetbaar, zowel in gezellige situaties als bij conflicten.

Floreokids Oegstgeest-post

Periodiek geven wij "Floreokids Oegstgeest-post" uit. Via Floreokids Oegstgeest-post houden wij de ouders op de hoogte van alle belangrijke zaken, nieuwtjes en weetjes over Floreokids Oegstgeest.

Ziekte

Wij vragen u met klem bij de leidsters te melden wanneer er in uw gezin een besmettelijke ziekte voorkomt. Ook als "hoofdluis" wordt geconstateerd dient u dit aan de leidsters door te geven, zodat zij andere ouders kunnen informeren en zij hierop ook alert kunnen zijn.

Als uw kind ziek is, kan hij/zij niet naar de opvang komen (bv. bij griep of koorts). Wij volgen de richtlijnen van de G.G.D. en nemen in onze afweging mee of het voor ons mogelijk is de juiste verzorging en steun aan het zieke kind te geven! Een leidster kan zich op bovenstaande afspraak beroepen. Indien uw kind ziek is, vragen wij u dit aan ons telefonisch te melden.

Oudercommissie

Bij de opvanglocaties is er een oudercommissie actief. Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokkenheid tonen en meedenken en praten over belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van uw kind(eren). De oudercommissie heeft adviesrecht over diverse zaken. De vergaderingen van de oudercommissie zijn voor alle ouders toegankelijk. Welke ouders deelnemen aan de oudercommissie kunt u zien op het mededelingen bord van de locaties. Tevens is er bij de locatiemanager een lijst met telefoonnummers en mailadressen te verkrijgen. Wanneer u zitting wil nemen in de oudercommissie kunt u zich melden bij de locatiemanager.

Oudercommissie

Bij de opvanglocaties is er een oudercommissie actief. Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokkenheid tonen en meedenken en praten over belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van uw kind(eren). De oudercommissie heeft adviesrecht over diverse zaken. De vergaderingen van de oudercommissie zijn voor alle ouders toegankelijk. Welke ouders deelnemen aan de oudercommissie kunt u zien op het mededelingen bord van de locaties. Tevens is er bij de locatiemanager een lijst met telefoonnummers en mailadressen te verkrijgen. Wanneer u zitting wil nemen in de oudercommissie kunt u zich melden bij de locatiemanager.

Onze beloftes

Flexibel plannen door opvang op maat
Lagere rekening door betaling per uur
Huiselijk en betrokken

Vrijblijvende rondleiding plannen
Floreokids Oegstgeest Poelkids

Informatieboekje voor ouders
Hierin staan de praktische zaken hoe de opvang dagelijks verloopt. Klik hier voor het informatieboekje

Algemeen pedagogisch beleidsplan
Klik hier voor het algemeen pedagogisch beleidsplan

Algemene Voorwaarden Kinderopvang
klik hier voor de Algemene Voorwaarden Kinderopvang

De geschillencommissie Kinderopvang
Lees meer over de De geschillencommissie KinderopvangVertrouwd

Onze zoon heeft het erg naar zijn zin bij juli. Ik ga met een gerust hart weg.
Als ik hem ophaal dan is hij altijd vrolijk. Fijn!